Waarom IJsselvleugels?
IJsselvleugels is een project dat in 2019 opgestart is en vanaf 2020 definitief is gaan lopen. Het project richt zich erop om in 5 jaar tijd IJsselvogels op allerlei vlakken beter te maken teneinde de passie die we hebben voor de sport korfbal om te zetten in MEER plezier en MEER prestatie.

Wat willen we met IJsselvleugels bereiken?
Het hoofddoel van IJsselvleugels is uiterlijk in 2025 weer 1e klasse te spelen in de zaal. Maar er zijn allerlei subdoelen zoals: 
- talenten groei en ledengroei
- technisch beter worden
- trainers opleiden
- teams en spelers verbinden
- mentaal beter worden
- IJsselvleugels uitdragen

Voor wie is het bedoelt?
De kern van het programma richt zich op de senioren, A, B en C leden, de ouders en de trainers. Echter bij een aantal evenementen die we organiseren zullen ook andere leeftijdsgroepen zoals de D en E kunnen aansluiten. De DEF groep is zeer van belang voor een goede basis, hiervoor is binnen de CTZ de groep beleid en train de trainer actief die zich gaat richten op deze groep.

Wat gaan we doen?
Er is met diverse spelers vanuit de selectie, A, B, C, ouders, trainers gesproken in de vorm van 2 brainstormsessies. Hieruit zijn doelen, doelgroepen en ideeen gekomen. Bij ideeen kan gedacht worden aan clinics, uitstapjes, wedstrijdanalyse oplossingen etc. Via een projectgroep gaan we deze ideeen omzetten in activiteiten. De eerste activiteiten starten al in februari 2020.

Hoe lang duurt het?
Het project loopt van 2020 tm 2025 hierna wordt bekeken hoe verder te gaan.

Is dit de nieuwe CTZ?
Nee dit is niet de nieuwe CTZ. De huidige CTZ is actief en blijft actief. Dit programma komt naast de CTZ te staan om een impuls te geven op korfbalgebied aan de vereniging zodat we meer plezier krijgen en meer prestatie neerzetten. Er zijn uiteraard raakvlakken met de CTZ en de projectgroep stemt dit dan ook af met de CTZ.

Wie zit er in de projectgroep?
De groep wordt aangestuurd door Stefan Rijkaart van Cappellen. Verder zijn betrokken:
- korfbalinhoudelijk: Hans Brouwer/Karen Vonk Noordegraaf
- niet korfbal events: Pieter Blom/Jurgen Kalmeijer/Mariska Kalmeijer
- mentaal: gesprekken over in jan/feb
- communicatie: gesprekkken over in jan/feb
Verder zijn er veel mensen ad-hoc betrokken bij het organiseren van events.